Etelä-Suomen judo ry:n järjestämiä koulutuksia

23.1.2014

Akagilaiset huomio! Judon perusteet ja opettamisen ja oppimisen kurssit tulossa! Jokainen kustantaa itse oman osallistumisen, joten voitte ilmoitautua itse!

Etelä-Suomen judo ry järjestää seuraavat Judoliiton koulutusjärjestelmän 1-tason koulutukset vuonna 2014.

 

Judon perusteet 15.-16.2.2013, Järvenpää


Kurssi on Judoliiton I-tason kurssi ja se on tarkoitettu judokan ns. ensimmäiseksi kurssiksi. Koulutus antaa perustiedot lajista ja sen historiasta, periaatteista ja niiden soveltamisesta harjoitteluun. Tatamilla tehtävissä käytännön harjoitteissa korostuvat judokan perusasennon hallitseminen, horjutusten suunnat, liikkuminen sekä judon erilaiset harjoitusmuodot. Koulutuksessa laaditaan itselle tekniikkavalikoima, suunnitellaan harjoituksen osa-alueita, tehdään oma judourapolku ja kirjataan oman seuran pelisäännöt. Lisäksi tehdään katsaus Judoliiton asioihin ja saadaan lyhyt info antidopingiin (ADT) kuuluvista asioista. Koulutuksen kohderyhmänä ovat keltavöiset (5.kyu) ja oranssivöiset (4.kyu) judokat. Peruskoulutus kaikille yli 12 -vuotiaille judokoille myöhempien koulutusten pohjaksi.


Koulutuskutsu on avattu osoitteessa:http://etelasuomenjudo.sporttisaitti.com/

 

Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa 5.-6.4.2014, Nummela (paikka vahvistuu lähiaikoina)


Kurssi on Judoliiton I-tason ja kurssi se on tarkoitettu judokan ns. toiseksi kurssiksi. Koulutuksessa opitaan perusasioita oppimisesta ja opettamisesta. Asiat käydään läpi judon oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Kurssi painottuu tatamilla tapahtuvaan harjoitteluun sekä oppilaitten tekemiin opetustuokioihin, joista he saavat palautetta. Tekniikoiden opettamista tutkitaan opetuksen osittamisen näkökulmasta edeten helposta vaikeampaan. Opetustuokioita opetellaan arvioimaan ja antamaan palautetta. Opettamisen ja oppimisen teorian lisäksi koulutuksessa tehdään oma judokoulutuspolku. Kohderyhmänä ovat oranssivöiset (4.kyu) ja vihreävöiset (3.kyu) judokat. Peruskoulutus kaikille yli 12-vuotiaille judokoille myöhempien koulutusten pohjaksi.

Peruskurssin ohjaajakoulutus 3.-4.5.2014, Tikkurila, Vantaa

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tikkurilan judokoiden kanssa. Koulutuksessa opetellaan harjoitusten ohjaamista eri ikäryhmille, tehdään peruskurssin kausi- ja tuntisuunnitelmia sekä annetaan ohjeita suunnitelman toteutumisen seurantaan. Koulutettavat saavat vinkkejä tekniikoiden opettamiseen eri-ikäisille peruskurssilaisille. Suunnitellaan erilaisia markkinointikampanjoita eri kohderyhmille sekä luodaan perusmalli hyvälle judon esittelylle. Koulutukseen osallistujat perehdytetään Judoliiton eettisiin periaatteisiin, Valon luomiin materiaaleihin sekä Antidopingasioihin. Koulutus sisältää luentoja, ryhmätöitä ja opetusharjoituksia. Kohderyhmänä ovat peruskurssiohjaajat, nykyiset ja tulevat yli 12 vuotiaat ohjaajat sekä apuohjaajat. Koulutuksista tulee olla käytynä ”Judon perusteet” ja mielellään myös ”Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa”.

 

Koulutuskutsu osoitteessa: http://www.judoliitto.fi/kalenteri/peruskurssiohjaajakoulutus-vantaa/

Judon perusteet-koulutus 20.-21.9.2014 Nummela

Oppimisen ja opettamisen perusteet-koulutus 25.-26.10.2014

Kannustakaa seurojenne jäseniä osallistumaan koulutuksiin.


Terveisin,

Katri Maijala

Etelä-Suomen judo ry:n koulutuskoordinaattori

0503700907